Quidquid discis, tibi discis (online výstava)

Quidquid discis, tibi discis... alebo čokoľvek sa učíš, pre seba sa učíš... predstavuje online výstavu, prostredníctvom ktorej môžete nahliadnuť do vybraných učebných pomôcok – učebníc a čítaniek, ktoré mohli sprevádzať školskými lavicami nielen našich starých či prastarých rodičov. Poukazuje sčasti na fakt, aké dôležité bolo vzdelávanie, aká bola potreba, podoba i úloha učebníc na rôznych typoch škôl v čase, keď predstavovali na svoju dobu moderné, v podstate jediné dostupné a najpraktickejšie informačné médium. V online priestore vám ponúkame len výber dokumentov z nášho knižničného fondu – pamiatok kultúrneho dedičstva k viacerým tematickým celkom. Ide o učebnice vydané do roku 1918, ale i tie z prvej polovice 20. storočia, ktoré sú dnešnému čitateľovi bližšie vo viacerých ohľadoch – vizuálne, obsahovo a najmä jazykovo. Nahliadnite s nami do sveta učebníc slovenskej i zahraničnej proveniencie, ktoré vás možno prekvapia svojím zameraním, praktickosťou či podobou.

Výstava je dostupná na https://www.svkpo.sk/, privátna zóna.

OHKF_vystava_quidquid

plagát výstavy Quidquid discis, tibi discis...

Späť na kalendár podujatí