Tip na knihu + adventné prekvapenie na 16. decembra

Chálil Gibrán, libanonský básnik a maliar, ktorý žil v rokoch 1883 až 1931, je pre kolegyňu Danielu hľadačom lásky a pravdy. Predovšetkým v jeho diele Prorok možno nájsť odpovede na zásadné otázky života. Hovorí v ňom o láske, deťoch, práci, ale aj o dávaní, o spravodlivosti...

Jeho báseň o práci by mali poznať všetci ľudia na svete. Hovorí: „Práca je zviditeľnená láska. A tak ten, kto nevie pracovať s láskou, ale iba s nechuťou, nech nechá svoju prácu a radšej sadne na prah chrámových dverí a žobre o almužnu od tých, ktorý pracujú s radosťou. Lebo pekár, ktorý nepečie chlieb s radosťou upečie horký chlieb...“

Rovnako múdra a na prvé počutie i objavná je aj jeho báseň o deťoch: „Vaše deti nie sú vašimi deťmi... Prichádzajú cez Vás, ale nie od Vás. A hoci sú s Vami, predsa Vám nepatria. Môžete im dať svoju lásku, ale nie svoje myšlienky. Lebo oni majú svoje vlastné myšlienky. Môžete dať domov ich telám, nie však ich dušiam. Lebo ich duše prebývajú v domove zajtrajšku, ktorý vy nemôžete navštíviť  ani v snoch...“    

Kto chce pochopiť svet a život, mal by si čítať v diele Chalíla Gibrána a uvažovať nad jeho veršami. Hovorí, že keby mala tú moc J, jeho dielo by zaviedla do učebných osnov vo všetkých školách na svete. Deti by ho mali čítať spolu so svojimi učiteľmi a ešte lepšie s rodičmi, a potom o každej básni diskutovať. Dielo Gibrána by malo byť jedným z pilierov učebného predmetu, ktorý by bol najdôležitejším v živote. Lebo by podnecoval pochopiť život a žiť ho múdro...

https://www.litcentrum.sk/recenzia/hovor-k-nam-skor-nez-odides

Dnešný darček - menovky na darčeky - získava používateľ s č. preukazu: 273C1672909778, ktorý v roku 2020 vykonal najviac návštev SŠ alebo ŠST

 

 

Späť na kalendár podujatí