Výstava portrétov významných rómskych žien

V priestoroch našej knižnice na Námestí mládeže 4, Prešov je od 10. 4. 2024 pre verejnosť sprístupnená Výstava portrétov významných rómskych žien, ktorá potrvá do 10. 5. 2024.

Portréty vznikli v rámci projektu Rodová rovnosť pre rómske komunity. Maľovali ich rómske deti a mladí ľudia vo veku 8 – 22 rokov z Komunitného centra Kojatice, Komunitného centra Petrovany, Komunitného centra Sveržov, Komunitného centra Roškovce, ZUŠ Bánovce nad Bebravou a ZUŠ Jána Pöschla, Prešov.

Cieľom projektu, v rámci ktorého boli portréty namaľované,  je zvýšiť povedomie o rodovej rovnosti a posilniť postavenie žien v marginalizovaných rómskych komunitách. Organizátorom výstavy je Človek v ohrození.

Obsah plagátu k podujatiu v texte.

Späť na kalendár podujatí