Rómski spisovatelia a spisovateľky v dielach Šarloty Bottovej

Pripravili sme pre vás digitálnu výstavu obrazov, ktorú môžete vidieť od 1. 4. do 30. 4. 2024 v čase od 17.00 hod. do 23.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window Gallery. Výstavu sprístupňujeme v mesiaci apríl  pri príležitosti Svetového dňa Rómov, ktorý si pripomíname 8. apríla.

Šarlota Bottová  sa výtvarnému umeniu začala venovať už počas štúdia na Strednej odbornej škole v Rimavskej Sobote (odbor kozmetička),  kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním. Ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.

V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.

Späť na kalendár podujatí