Slovenčina naša v učebniciach daná - digitálna výstava.

Predstavuje výber učebníc a čítaniek slovenčiny z obdobia 1. ČSR (1918 – 1938), ktoré sa zachovali v našej knižnici. Ide o ukážky obálok, textových častí, knižnej ilustrácie a grafiky, ktorá mala prispieť k priblíženiu či zapamätaniu si učiva. Všetky prezentované učebnice boli reálne používané v školskej praxi, a to na viacerých stupňoch a typoch škôl nielen v Prešove. Výstavu pripravilo oddelenie historických knižničných fondov.

Slovencina_WG_februar

Môžete ju vidieť od 1. do 29. 2. 2024 v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Späť na kalendár podujatí