IMAGINES NARRANTES – rozprávajúce obrázky. Digitálna výstava knižnej grafiky zo 16. storočia.

Imagines narrantes – rozprávajúce obrázky.

Ponúkame Vám digitálnu výstavu knižnej grafiky z tlačí 16. storočia, ktoré sa zachovali v historických knižniciach v Prešove. Téma i výber obrázkov sa viažu na starší výskum docentky Marcely Domenovej, dokumentovanie zachytenia variabilných tém zo života, každodennosti a pohľadu na svet v období raného novoveku tak, ako ich spracovali v primárnych prameňoch – starých tlačiach z rôznych európskych oficín. Grafika na výstave je vybraná symbolicky. Zachytáva život človeka v priebehu kalendárneho roka, cez jednotlivé práce a úkony, domácnosť, ale poukazuje aj na duchovný rozmer a spojenie človeka s prírodou.

Imagines_WG_januar

Môžete ju vidieť od 1. do 31. 1. 2024 v čase od 15.00 hod. do 21.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.

 

Späť na kalendár podujatí