Kyberšikana – odvrátená tvár internetu

Cieľom podujatia je posilniť právne vedomie mládeže poukázaním na zodpovednosť a bezpečnosť na internete, ale aj na riziká online sveta – kyberšikanu. Stretnutie a otvorená diskusia s vybranými deťmi na pôde knižnice umocní prednášanú problematiku – môže v deťoch zanechať väčšiu stopu. Podujatie realizujeme v spolupráci s Krajským riaditeľstvom PZ v Prešove. Lektor: mjr. JUDr. Gabriela Gabošová (starší referent špecialista Oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ v Prešove).

Plagat_Kybersikana

22. november 2023, o 10.00h pre vybranú ZŠ, v prezentačnej miestnosti ŠVK, Námestie mládeže

 

 

 

Späť na kalendár podujatí