STATUS BELLI... (vojna a mier v dejinách, knižnej kultúre a v prameňoch) – vedecká konferencia

Program podujatia Konferencia_Status_Belli_SVKPO_9-2023 

Konferencia reflektuje na súčasný vojnový stav vo svete. Chceme ňou upozorniť na viacero udalostí, pamiatok, ale aj hodnôt, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Jednotlivé referáty sa budú venovať nielen vojnovým témam cez zachované archívne pramene, ale aj  cez staré tlače, periodiká, kroniky, literatúru, pohľadnice, hmotné pamiatky – pamätníky, jednotlivé osobnosti a ich dielo, v ktorom sa odráža vojnový stav a realita života. Ide o príklady v prepojení na cirkevné i školské prostredie – najmä v období 1. a 2. svetovej vojny.

Je nám cťou, že podujatie svojím hlavným referátom „Fenomén vojny a mieru v dejinách“ otvorí historik, vysokoškolský pedagóg a pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave, doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ďalší vzácni referujúci sú zo Slovenska, Čiech a Poľska, z akademického prostredia, ale aj z pamäťových a fondových inštitúcií. 

Vedecká konferencia je usporiadaná počas podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023.

Späť na kalendár podujatí