„Vojnu treba začať tak, aby sa zdalo, že sa neusiluje o nič iné než o mier“

Názov panelovej výstavy je nanajvýš aktuálny, hoci naznačuje iné úmysly, ktoré vojenské konflikty a mocenské záujmy môžu i nemusia predznamenávať. Ide o citát Ciceróna Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quasita videatur, t. j. Vojnu treba začať tak, aby sa zdalo, že sa neusiluje o nič iné než o mier

OHKF_vystava_vojna_a_mier

Výstava prezentuje vybrané ukážky bitiek, vojen, zbraní či osobností  v podobe knižnej grafiky v starých tlačiach, ktoré často retrospektívne dokumentujú isté dejinné i vojenské udalosti od obdobia staroveku. Cieľom je poukázať na dokumentačnú a výpovednú hodnotu starých tlačí, ktoré sa zachovali v historickom fonde ŠVK.  Obrazové ukážky dopĺňajú samotné tlače, dokumenty, dobová literárna tvorba odrážajúca vojnové udalosti a súčasná odborná spisba k vojenským dejinám. Výstava je usporiadaná paralelne s tematicky ladenou vedeckou konferenciou (Status belli)  počas DEKD 2023.

Výstava je dostupná v termíne 25. 9. 2023 – 25. 1. 2024.

Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, v čase otváracích hodín študovne starých tlačí. Vstup je voľný!

 

 

 

Späť na kalendár podujatí