Cestovateľské zápisky Antona Fogaša: Zaujímavosti slovensko - poľského pohraničia

Rozhodli sme sa priblížiť Vám Zaujímavosti slovensko-poľského pohraničia, ktoré reprezentuje množstvo prírodných unikátov a kultúrno historických pamiatok, vrátane sakrálnej architektúry, či lokalít spojených s udalosťami 1. a 2. svetovej vojny...
Ide o nám blízky cezhraničný priestor a veľa ľudí o ňom vie málo, alebo dokonca aj nič. Úlohou prezentácie A. Fogaša je odkryť a "odtajniť" tieto miesta....
Fogas_pohranicie

Tešíme sa na Vás 18. apríla 2023 o 16:30h.

Späť na kalendár podujatí