#SLOVO#JAZYK#KNIHA – výstava kníh a časopisov pre deti a mládež národnostných menším na Slovensku

Výstava  predstavuje knihy 14 národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Každá menšina má svoj názov a panel s ilustráciou ľudovej rozprávky a úryvkom z nej (v troch jazykoch). Pre menšie deti je pripravená dokresľovačka do rukavičky, aby počas výstavy mohli kresliť podľa svojej fantázie, kto býva v rukavičke. Deti školského veku môžu pri prezeraní výstavy riešiť úlohy súvisiace s jednotlivými rozprávkami umiestnenými na paneloch. Puzzle vytvorené z ilustrácií, ktoré sú zobrazené na paneloch sú rôznej náročnosti a sú k dispozícii návštevníkom každého veku.

Plagat_final_web

Pozývame Vás na Námestie mládeže 1, v termíne 27. apríl – 29. máj 2023.

Vstup voľný. Bližšie informácie v požičovni.

Späť na kalendár podujatí