Aktuálny stav rómskych štúdií III - vedecká konferencia v dňoch 1.-2.12.2022

Aktuálny stav rómskych štúdií III 

miesto konania konferencie: Prešovská univerzita v Prešove, Rektorát PU, (č. E 221, Ul. 17. novembra č. 15).

Program konferencie:

program_konferencia_DICRK_SK_web program_konferencia_DICRK_SK_web2 program_konferencia_DICRK_SK_web3 program_konferencia_DICRK_SK_web4

Späť na kalendár podujatí