Anton Fogaš: Ľudia a ich životy

Výstava je výberom fotografií zachytávajúcich momenty z každodenného života obyvateľov – ako aj ich samotných – z rôznych krajín ako sú Guatemala, Mexiko, Filipíny a Jemen, ktoré Anton Fogaš navštívil počas svojich ciest a expedícií. Výstava vznikla v spolupráci s ŠVK v Prešove.

plagat_august_fogas_web

Anton Fogaš (*1968) pôsobí ako odborný asistent na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa disciplínam ako regionálna geografia Ázie, Afriky, Ameriky, Austrálie a Oceánie. V praxi sa venuje aj bádateľskej, cestovateľskej a dokumentačnej činnosti. Rovnako sa venuje aj fotografovaniu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou jeho profesie. Zo svojich ciest publikuje reportáže v periodickej tlači, spolupracuje s mediálnym prostredím a pamäťovými inštitúciami pri propagácii a prezentácii geografie a kultúrneho dedičstva.

Späť na kalendár podujatí