prejsť do hlavného obsahu

Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností

Autor/Editor: Gabriela Oľšavská

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2.

Predajná cena: 7,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Vedecká monografia je venovaná dejinám evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v meste Prešov. Základom pre výskum uvedenej problematiky sa stala analýza vizitačných zápisníc z rokov 1742 a 1806 uložených v Zborovom, seniorálnom a historickom dištriktuálnom archíve ECAV Prešov, resp. v Archíve Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Monografia poskytuje pohľad na cirkevný a zborový život evanjelikov v meste v odlišných podmienkach, v čase vrcholiacej protireformácie a v období, keď sa evanjelické náboženstvo stalo tolerovaným. Pozornosť je venovaná aj školstvu – evanjelickému kolégiu, cirkevnému majetku, budovám, približuje osobnosti späté so životom cirkvi v období 18. a 1. polovici 19. storočia. Okrem biografických informácií kňazov približuje aj prehľad ich prác (predovšetkým homiletického charakteru) zachovaných v historickej Kolegiálnej knižnici v Prešove.