Elektronická žiadanka MVS

Upozorňujeme kolegov z knižníc, že pri objednávkach dokumentov prostredníctvom MVS (netýka sa kópií článkov) uprednostňujeme žiadanky cez OPAC systému Virtua. V príp. záujmu o tento spôsob objednávania si prístupové meno (ID-identifikačný kód) a heslo do online katalógu vyžiadajte od odborného zamestnanca zodpovedného za MVS.

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

vrátane predvoľby
uvádzajte v tvare meno@domena napr.: pista.hufnagel@mojmejl.sk
vyplňte názov dokumentu alebo článku