Verejné obstarávanie rok 2014

26.5.2014

Dodávka softvéru pre mapovú službu

Verejné obstarávanie na predmet zákazky Dodávka softvéru pre mapovú službu 

 

25.2.2014

Typografické spracovanie multimediálnej knihy

Verejné obstarávanie na predmet zákazky Typografické spracovanie multimediálnej knihy - súťažné podklady pre uchádzačov

5. 3. 2014
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1