Elektronické knihy

Štátna vedecká knižnica v Prešove Vám ponúka prístup k elektronickým knihám vydavateľstva Cambridge University Press. Sú to knižné tituly z rôznych vedných odborov: manažment, ekonómia, filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia, lingvistika, literatúra, história, slavistika ... Ponuku Cambridge e-books pravidelne dopĺňame od r. 2012 . Aktualizovaný abecedný zoznam zakúpených titulov je prístupný v používateľskom manuáli. Druhá možnosť prezerania elektronických kníh je v on-line katalógu, cez rozšírené vyhľadávanie podľa signatúry, zadaním signatúry svkpoE 1 až svkpoE xxx. Zobrazí sa index e-kníh podľa signatúry, ktorá im bola pridelená. V každom bibliografickom zázname je možné kliknúť na odkaz danej e-knihy.  Plný prístup k titulom je možný z počítačov na Námestí mládeže 1. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci knižnice.