Zoznam dochádzajúcich titulov novín a časopisov

Čitáreň ŠVK je priestor určený používateľom na čítanie dennej tlače alebo najnovších čísel titulov časopisov, ktoré knižnica má vo svojom fonde. Príručný fond čitárne tvoria jednotlivé čísla bežného ročníka novín a časopisov. Čísla odoberaných denníkov sú pravidelne obmieňané tak, aby mali používatelia k dispozícii vždy najnovšie, a to ihneď po otvorení knižnice.

Informáciu o všetkých tituloch, ktoré knižnica v danom roku odoberá a eviduje v knižničnom fonde poskytuje každoročne aktualizovaný Zoznam dochádzajúcich titulov novín a časopisov.

2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  posledná aktualizácia 18.5.2018