Zoznam dochádzajúcich titulov novín a časopisov

Čitáreň ŠVK je priestor určený používateľom na čítanie dennej tlače alebo najnovších čísel titulov časopisov, ktoré knižnica má vo svojom fonde. Príručný fond čitárne tvoria jednotlivé čísla bežného ročníka novín a časopisov. Čísla odoberaných denníkov sú pravidelne obmieňané tak, aby mali používatelia k dispozícii vždy najnovšie, a to ihneď po otvorení knižnice.

Informáciu o všetkých tituloch, ktoré knižnica v danom roku odoberá a eviduje v knižničnom fonde poskytuje každoročne aktualizovaný Zoznam dochádzajúcich titulov novín a časopisov.
 

2018 2017 2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  posledná aktualizácia 18.5.2018

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |