Zmluvy rezortu MK SR môžete nájsť na tejto stránke.

Zmluvy ŠVK Prešov platné a účinné k 9. 7. 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

č.

Predmet zmluvy - názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy/ dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objedná- vateľ Dátum účinnosti  zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy
1 Vytvorenie webovej stránky ŠVK - Zmluva o dielo 1713,60 0,00 MK SR ŠVK Prešov 03.04.2009 3.5.2009
poznámka: táto časť zmluvy je ukončená, išlo o jednorazové náklady
1.1 Hosting webovej stránky ŠVK - Zmluva o dielo 39,27 0,00 MK SR ŠVK Prešov 03.04.2009  
poznámka: táto časť zmluvy je uzatvorená na dobu neurčitú
2 Vykonávanie činnosti stavebného dozoru - Mandátna zmluva 2380,00 2380,00 MK SR ŠVK Prešov 15.06.2010 31.12.2010
3

Výmena podlahových krytín a oprava fasády - Zmluva o dielo
Príloha k zmluve

48281,61 48281,61 MK SR ŠVK Prešov 12.07.2010 31.08.2010
3.1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 0,00 0,00 MK SR ŠVK Prešov 14.07.2010 31.08.2010
poznámka: dodatkom bolo schválené ustanovenie, ktoré nemá vplyv na dohodnutú čiastku, ani na termín ukončenia zmluvy
4 Maľovanie interiéru - Zmluva o dielo
Príloha k zmluve
3284,73 3284,73 MK SR ŠVK Prešov 19.08.2010 31.08.2010
5 Sanačné práce-podchytenie základov kaštieľa Záborské
Zmluva o dielo
40735,75  40735,75 MK SR ŠVK
Prešov
24.09.2010 15.12.2010
6 Pamiatkovo-archeologický výskum v exteriéri kaštieľa Záborské
Zmluva o dielo
1650,00  1650,00 MK SR ŠVK
Prešov
27.09.2010  15.12.2010

Zmluvy ŠVK Prešov platné a účinné od 4. 7. 2006 do 9. 7. 2010

Por.č. Dodávateľ Názov zmluvy - predmet zmluvy Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1. EKOPRIM, s.r.o. Prešov

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia objektu ŠVK - dvorné krídlo

135 296,37 MK SR ŠVK Prešov 02.07.2007 30.08.2008
2. PROFI-CO, s.r.o., Prešov Zmluva o dodávke tovaru - Dodávka a montáž komunikačného systému Panasonic KX-TEM824CE 995,22 MK SR ŠVK Prešov 31.01.2008 21.02.2008
3. CAMEA Car, a.s., Prešov Kúpno-predajná zmluva na dodávku automobili Volvo V50 33 160,72 MK SR ŠVK Prešov 21.04.2008 09.06.2008
4. GRESEC. S.r.o., Prešov Zmluva o dielo - Dodávka automatických dverí vrátane dopravy, montáž, zaškolenie a uvedenie do prevádzky 5 437,80 MK SR ŠVK Prešov 19.10.2009 04.12.2009
5. SB SYSTÉM, s.r.o., Prešov Zmluva o dielo - Dodávka a montáž, zaškolenie a uvedenie do prevádzky monitorovacieho kamerového systému v objekte ŠVK, Námestie mládeže 1 4 700,00 MK SR ŠVK Prešov 06.011.2009 30.11.2009
6. D-J SERVIS, s.r.o., Prešov Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia elektrických rozvodov 23 238,00 MK SR ŠVK Prešov 18.06.2009 07.07.2009
7. Miroslav Matis

Zmluva o dielo - úprava a oprava vykurovacích zariadení

3 482,22 MK SR ŠVK Prešov 01.07.2009 31.08.2009
7.1. Miroslav Matis Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na úpravu a opravu vykurovacích zariadení 1 572,98 MK SR ŠVK Prešov 12.08.2009 31.08.2009
8. HEMA-STAV, s.r.o., Prešov Zmluva o dielo - Vykonanie stavebných prác v objekte ŠVK, Hlavná ul., zadný trakt 37 652,81 MK SR ŠVK Prešov 25.08.2009 15.11.2009
9. OKNÁ MARTIN, s.r.o., Dlhé Klčovo Zmluva o dielo - komplexná výmena okien a dverí v objekte ŠVK, Nám. mládeže 1 25 584,00 MK SR ŠVK Prešov 17.08.2009 11.09.2009

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260posledná aktualizácia 18.9.2015