Žiadosť o poskytnutie informácií

Tu môžete vyplnit elektronickú žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a metodického pokynu ŠVK. Sadzobník úhrad nákladov za poskytnutie informácií je prílohou metodického pokynu.
 


Dátum v tvare DD.MM.RRRR
Úplné meno žiadateľa (fyz. osoba) alebo názov org. (práv. osoba)Do prázdneho políčka opíšte údaje z obrázku:posledná aktualizácia 2.2.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |