Správy o činnosti a hospodárení ŠVK

Správy o činnosti a hospodárení, resp. výročné správy sú verejne prístupným dokumentom o činnosti knižnice vždy za posledný rok. Vzhľadom na formu hospodárenia (ŠVK je štátna rozpočtová organizácia) je knižnica povinná vypracovať správu o svojej činnosti a o nakladaní s verejnými prostriedkami, ktorú prezentuje na verejnom odpočte. 

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010    2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002 posledná aktualizácia 13.3.2020