Výpožičné služby

Štátna vedecká knižnica poskytuje výpožičky dokumentov z knižničného fondu ako základnú službu v zmysle zákona o knižniciach.

Knižnica požičiava dokumenty mimo svojich priestorov, teda absenčne, a to knižné dokumenty z vlastného fondu a výpožičky z iných knižníc sprostredkované medziknižničnou výpožičnou službou. Na prezenčné štúdium iba vo vlastných priestoroch požičiava: 

  • viazané i neviazané periodické tituly 
  • staré tlače z vlastných fondov datované pred rokom 1918 (v zmysle zákona o knižniciach) a historický fond Kolegiálnej knižnice Evanjelickej cirkvi z dôvodu ochrany rukopisov a vzácnych dokumentov
  • audiovizuálne dokumenty 
  • normy
  • všetky dokumenty zaradené do príručných fondov študovní
  • dokumenty požičané prostredníctvom MVS a MMVS, pokiaľ je to požiadavka požičiavajúcej knižnice

Bližšie informácie o výpožičných službách, o registrácii a ponuke ďalších služieb vám poskytnú zamestnanci na mieste konzultanta.


Kontakt

Tel.: 051/245 42 13  mobil 0918 760 591  e-mail: pozicovna(@)svkpo.gov.sk  
        051/245 42 17  konzultant

 

 

 posledná aktualizácia 2.2.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |