Špeciálne služby


Kontakt

Tel.: 051/245 11 14   e-mail: dbs@svkpo.gov.sk

Informačná kancelária Rady Európy
Obsahom práce Informačného miesta Rady Európy (IMRE), ktoré vzniklo v roku 2001 s podporou Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave, je poskytovanie všeobecných informačných materiálov o činnosti Rady Európy prostredníctvom prístupu do databázy Informačnej kancelárie, letákov, brožúr, publikácií a periodík vydávaných Radou Európy a Informačnou kanceláriou. IMRE je súčasťou informačno-vedeckého centra.

Kontaktné informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
V roku 2002 s podporou Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici knižnica zriadila Kontaktné informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré bolo sprístupnené prešovskej verejnosti v júni 2003. KIM ÚPV je súčasťou informačno-vedeckého centra pre podnikateľov a zabezpečuje okruh týchto činností:

  • poskytovanie základných informácií o jednotlivých predmetoch priemyselno-právnej ochrany
  • poskytovanie základných informácií o možnosti vzdelávania v uvedenej oblasti
  • poskytovanie základných informačných zdrojov
  • pripojenie k databázam Úradu a k zahraničným databázam
  • sprostredkovanie kontaktu na Úrad
  • sprostredkovanie možnosti objednania publikácií a ostatných produktov a služieb Úradu
  • sprístupňovanie informačných materiálov o Úrade
  • sprístupnenie informačného panelu so základnými informáciami o Úrade

Kontakt

Tel.: 051/245 11 27   e-mail: ivc(@)svkpo.gov.sk

 

 

 

 posledná aktualizácia 2.2.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |