Špeciálne služby

Informačná kancelária Rady Európy
Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave prišla v roku 1999 s myšlienkou vytvorenia informačných miest v niekoľkých knižniciach na Slovensku, ktoré budú prístupné všetkým občanom a ktoré budú zdôrazňovať potrebu a význam šírenia informácií o poslaní a činnosti Rady Európy v mimobratislavských regiónoch. ŠVK prijala ponuku jej riaditeľa Ing. Viliama Figuscha na zriadenie Informačného miesta Rady Európy v knižnici. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo počas 3. ročníka Týždňa slovenských knižníc v roku 2001.

Obsahom práce IMRE je poskytovanie všeobecných informačných materiálov o činnosti Rady Európy prostredníctvom prístupu do databázy Informačnej kancelárie, letákov, brožúr, publikácií a periodík vydávaných Radou Európy a Informačnej kancelárie.

Kontakt
adresa, Hlavná 99, 081 89 Prešov
tel.: 051/2451127
 

Úrad priemyselného vlastníctva
V roku 2002 Úrad priemyselného vlastníctva na informačnom stretnutí so zástupcami krajských miest informoval o zámere spolupráce medzi Úradom a knižnicami v oblasti poskytovania informácií a zvyšovania povedomia verejnosti v oblasti priemyselno-právnej ochrany. Prvé stretnutie následné individuálne rokovania vyústili do zriadenia Kontaktného informačného miesta Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré bolo slávnostne sprístupnené prešovskej verejnosti 17.6.2003.

KIM ÚPV je súčasťou informačno-vedeckého centra pre podnikateľov a zabezpečuje okruh týchto činností:

  • poskytovanie základných informácií o jednotlivých predmetoch priemyselno-právnej ochrany
  • poskytovanie základných informácií o možnosti vzdelávania v uvedenej oblasti
  • poskytovanie základných informačných zdrojov
  • pripojenie k databázam Úradu a k zahraničným databázam
  • sprostredkovanie kontaktu na Úrad
  • sprostredkovanie možnosti objednania publikácií a ostatných produktov a služieb Úradu
  • sprístupňovanie informačných materiálov o Úrade
  • sprístupnenie informačného panelu so základnými informáciami o Úrade

Kontakt
adresa: Hlavná 99, 081 89 Prešov
tel.: 051/2451127
e-mail: ivc(@)svkpo.gov.sk

otváracie hodiny:
pondelok 12.30-16.00
utorok-piatok 8.30-12.00 a 12.30-16.00posledná aktualizácia 2.2.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |