Služby

 

Vážený používateľ!

Odborné činnosti knižnice, ktoré sú tak trochu skryté pred zrakom verejnosti (akvizícia, spracovanie fondov, ochrana fondov), majú v konečnom dôsledku jediný cieľ: poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby.

Škálu, rozsah a podmienky poskytovania upravuje Knižničný poriadok ŠVK. Jeho obsahom sú ustanovenia o poskytovaní základných a špeciálnych  služieb, ktoré má knižnica povinnosť poskytovať, resp. ktoré má vo svojej ponuke. Okrem klasických výpožičných služieb chceme zvlášť upozorniť najmä na prístup k licencovaným elektronickým informačných zdrojom, ktoré knižnica pre Vás zakúpila a ktoré je možné prehľadávať iba v priestoroch knižnice. Samozrejmosťou je samoobslužné kopírovanie či skenovanie tlačených dokumentov (v zmysle autorského zákona).

Poplatky za poskytovanie niektorých špeciálnych služieb, resp. sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty sú zverejnené v cenníku knižnično-informačných služieb.

 posledná aktualizácia 4.1.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 64% 64%
NIE 36% 36%
 
| |