Služby

Vážený návštevník!

Odborné činnosti knižnice, ktoré sú tak trochu skryté pred zrakom verejnosti (akvizícia, spracovanie fondov, ochrana fondov), majú v konečnom dôsledku jediný cieľ: poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby.

Škálu, rozsah a podmienky poskytovania upravuje Knižničný poriadok ŠVK. Jeho obsahom sú ustanovenia o poskytovaní základných a špeciálnych služieb (ako ich klasifikuje knižničný zákon). Chceme upriamiť Vašu pozornosť na rešeršné služby alebo na vyhľadávanie vo voľne dostupných elektronických informačných zdrojoch, ktoré je možné využívať aj bez registrácie. Upozorňujeme však, že v prípade rešeršných služieb ide o služby, ktoré sú spoplatňované v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb. V prípade, že máte záujem stať sa používateľom knižnice a využívať aj všetky ostatné ponúkané služby, je nutné absolvovať jednoduchý proces registrácie.

Poplatky za registráciu a za poskytovanie niektorých špeciálnych služieb, resp. sankčné poplatky za nedodržiavanie ustanovení knižničného poriadku sú zverejnené v cenníku knižnično-informačných služieb.

 

 

 

 posledná aktualizácia 8.1.2019

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |