Verejné obstarávanie rok 2013

10.12.2013

Nákup zariadení na prepojenie štúdia a strižne

Zákazka na dodanie tovarov zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Kontakt pre získavanie informácií:

 • Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov
 • oddelenie ekonomiky a prevádzky
 • Jana Velebírová
 • tel.: 051/2451124, mail: vo@svkpo.gov.sk

5.12.2013

Riešenie havarijného stavu - oprava prasknutého vodovodného potrubia

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Kontakt pre získavanie informácií:

 • Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov
 • oddelenie ekonomiky a prevádzky
 • Jana Velebírová
 • tel.: 051/2451124, mail: vo@svkpo.gov.sk

4.12.2013

Právne služby

Zákazka na poskytovanie služieb zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Kontakt pre získavanie informácií:

 • Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov
 • oddelenie ekonomiky a prevádzky
 • Jana Velebírová
 • tel.: 051/2451124, mail: vo@svkpo.gov.sk 

Nákup ergonomických stoličiek

Zákazka na dodanie tovarov zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Kontakt pre získavanie informácií:

 • Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov
 • oddelenie ekonomiky a prevádzky
 • Jana Velebírová
 • tel.: 051/2451124, mail: vo@svkpo.gov.sk 

28.11.2013

Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7.11.2013

Nákup RFID etikiet

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. Identifikácia úspešného uchádzača:

Cosmotron Slovakia s.r.o., Bratislavská 57, 908 48 Kopčany

Poradie uchádzačov: Prvý - Cosmostron Slovakia s.r.o., Bratislavská 57, 908 48 Kopčany

7.11.2013

Nákup administratívnych potrieb

Nákup tonerov

Nákup všeobecného materiálu

Nákup čistiacich potrieb pre techniku

Zákazky na dodanie tovarov zadávané postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Kontakt pre získavanie informácií:

 • Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov
 • oddelenie ekonomiky a prevádzky
 • Jana Velebírová
 • tel.: 051/2451124, mail: vo@svkpo.gov.sk

15.10.2013

Grafické, polygrafické a elektronické spracovanie edičnej činnosti ŠVK

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Kontakt pre získavanie informácií:

 • Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov
 • oddelenie ekonomiky a prevádzky
 • Jana Velebírová
 • tel.: 051/2451124, mail: vo@svkpo.gov.sk

3.10.2013

Nákup RFID etikiet

Verejné obstarávanie na predmet zákazky Nákup RFID etikiet - súťažné podklady pre uchádzačov

16.9.2013

Zabezpečenie verejného obstarávania

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Kontakt pre získavanie informácií:

 • Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89  Prešov
 • oddelenie ekonomiky a prevádzky
 • Jana Velebírová
 • tel.: 051/2451124, mail: vo@svkpo.gov.sk

2.9.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

16.8.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).posledná aktualizácia 10.12.2013

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |