Rešeršné služby

Každý používateľ knižnice, ktorý má záujem o vypracovanie rešerše, musí zadať tému a okrem nej musí stanoviť aký druh rešerše žiada, stanovuje jednotlivé vymedzenia ako časové, jazykové, vecné alebo zdrojové.

Obsah, rozsah i spôsob spracovania rešerše sa prispôsobujú objednávateľovi rešerše a charakteru témy na základe formulára. Pri zadávaní rešerše je veľmi dôležitý časový úsek, v ktorom sa má rešerš spracovať. Požiadať o vypracovanie rešerše je možné osobne v študovniach na Hlavnej ul. alebo cez internet po vyplnení formulára Objednávka rešerše. Ide o platenú službu v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb

V prípade, že si chcete vypracovať rešerš sami, ponúkame jednoduchý návod na jej spracovanie a tiež návod na vyhľadávanie v online katalógoch slovenských knižníc a katalógu Národnej knižnice Praha.

Návod na vypracovanie rešerše
Návod na vyhľadávanie v online katalógoch portálu Slovenská knižnica a Národnej knižnice Praha


Kontakt 
 

Adresa: Hlavná 99, tel.:  051/245 11 27    e-mail: ivc(@)svkpo.gov.sk
                             
                           
 


 

 posledná aktualizácia 2.2.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |