Rešeršné služby

Spracovanie rešerší je veľmi vyhľadávanou službou najmä pre všetkých, ktorí potrebujú písať akúkoľvek prácu (seminárnu, ročníkovú, bakalársku....) alebo štúdiu v konkrétnej odbornej oblasti. Rešerš je výsledkom rešeršnej činnosti a predstavuje súpis literatúry vyhľadanej na konkrétnu tému, pričom jej obsahom sú konkrétne záznamy o dokumentoch. Rešeršná činnosť zvyšuje efektívnosť a skracuje čas riešenia výskumných a vývojových úloh.

Rešerše možno rozdeliť podľa úplnosti dokumentov zahrnutých do prieskumu na vyčerpávajúcu rešerš, výberovú rešerš, orientačnú rešerš alebo doplnkovú rešerš. Podľa druhu zahrnutých dokumentov poznáme jednodruhovú rešerš, ktorá zahŕňa len jeden druh dokumentov, napr. časopisecké články o určitej téme alebo viacdruhovú, pokiaľ ide o viac druhov dokumentov, čiže aj články, aj knihy, aj elektronické zdroje.

Každý, kto má záujem o vypracovanie rešerše, musí v prvom rade zadať tému a okrem nej musí poskytnúť aj ďalšie požadované informácie: 

  • určiť druh rešerše (vyčerpávajúcu, výberovú..., jednodruhovú,., viacdruhovú...)
  • vymedziť časový rozsah (rozpätie rokov vydania: od r. 2005-, 2000-2010, 1990-2000,... )
  • vymedziť jazyk dokumentov (slovenský, slovenský a český, anglický,...)
  • vymedziť zdroje, v ktorých je možné vyhľadávať (online katalóg ŠVK, online katalóg knižníc v SR, zahraničné databázy,...)
  • a pod.

Obsah, rozsah i spôsob spracovania rešerše sa prispôsobujú objednávateľovi rešerše a charakteru témy na základe formulára. Pri zadávaní rešerše je veľmi dôležitý časový úsek, v ktorom sa má rešerš spracovať. Požiadať o vypracovanie rešerše je možné osobne v študovniach na Hlavnej ul. 99  alebo cez internet po vyplnení formulára Objednávka rešerše. Ide o platenú službu v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb.

V prípade, že si chcete vypracovať rešerš sami, ponúkame jednoduchý návod na jej spracovanie a tiež návod na vyhľadávanie v online katalógoch slovenských knižníc a katalógu Národnej knižnice Praha.

Návod na vypracovanie rešerše
Návod na vyhľadávanie v online katalógoch portálu Slovenská knižnica a Národnej knižnice Praha
 

Kontakt 


Adresa: Hlavná 99, tel.:  051/245 11 27  e-mail: ivc(@)svkpo.gov.sk 

 

 

 

 posledná aktualizácia 2.2.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |