Reprografické služby

Knižnica poskytuje svojim používateľom aj reprografické služby z dokumentov, ktoré má vo svojom knižničnom fonde uloženom v skladoch knižničného fondu, ale aj z dokumentov požičaných v rámci MVS a MMVS či kopírovanie z fondov príručnej knižnice. Kopírovanie z dokumentov knižničného fondu poskytujú všetky študovne a čitáreň.

V rámci týchto služieb je možné v čitárni knižnice na Námestí mládeže realizovať samoobslužné kopírovanie prostredníctvom kartičkového systému. Používateľ má možnosť zakúpiť si kartu, na ktorej si zároveň zakúpi kredit na kopírovanie v hodnote, ktorú si zvolí. Tento kredit si potom môže podľa potreby dobíjať v čitárni knižnice.

Kopírovanie nie je možné z dokumentov, ktoré sú súčasťou historického fondu ŠVK v Prešove alebo fondu Kolegiálnej knižnice Evanjelickej cirkvi a. v., ktoré knižnica sprostredkúva na prezenčné štúdium. Z uvedených dokumentov je povolené z dôvodu ochrany historických tlačí v zmysle zákona č. 183/2000 o knižniciach iba fotografovanie digitálnym fotoaparátom, v prípade tlačí vydaných po roku 1830 aj skenovanie zamestnancom knižnice. Skenovanie a fotografovanie historických dokumentov je k dispozícii iba v študovni starých tlačí na Hlavnej ul.

Reprografické práce poskytujeme v súlade s ustanoveniami Autorského zákona a v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb.


Kontakt


Tel.: 051/245 42 14    e-mail: citaren(@)svkpo.gov.sk
Tel.: 051/245 11 27    e-mail: ivc(@)svkpo.gov.sk
Tel.: 051/245 11 15    e-mail: slovanka(@)svkpo.gov.sk
Tel.: 051/245 11 15    e-mail: sst(@)svkpo.gov.sk
 
 
     
 

 posledná aktualizácia 2.2.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |