Projekty

Národné projekty

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií

 

Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie
21. storočia - Zmluva o spolupráci

 

Vyšehradský fond

Rómske divadlo - tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne

 posledná aktualizácia 2.12.2019