Už staroveké národy si vážili myšlienky múdrych ľudí a zaznamenávali ich písmom na čokoľvek v snahe zachovať budúcim generáciám významné dedičstvo. A práve knižnice sa stali miestami, ktoré ukrývali múdrosti ľudstva zhromažďované počas mnohých storočí. Nič na tom nezmenil ani internet. Naopak. On sám sa stal akousi obrovskou knižnicou informácií, ktorá plní v podstate to isté poslanie ako tradičné knižnice, len inou formou.

Akú úlohu v 21. storočí teda budú mať tradičné knižnice? Rovnako dôležitú ako v minulosti. Svedčí o tom aj veľkolepé rozhodnutie mocných tohto sveta prinavrátiť ľudstvu najväčšiu starovekú knižnicu v egyptskej Alexandrii. Ľudia v spojení s modernými technickými a technologickými vymoženosťami totiž musia dosiahnuť iba jedno: aby knižnice a internet existovali v symbióze a navzájom sa dopĺňali. Štátna vedecká knižnica v Prešove má rovnaký záujem.

Na tejto podstránke nájdete definíciu poslania a víziu knižnice do budúcnosti a heslovitý prehľad najdôležitejších udalostí v histórii knižnice.

 
Mgr. Valéria Závadská
riaditeľka
 
 
 
 
 

 posledná aktualizácia 26.6.2015

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 58% 58%
NIE 42% 42%
 
| |