Píše sa o nás

Na tomto mieste sprístupňujeme príspevky našich zamestnancov na odborné témy, ktoré boli zverejnené v odbornej alebo miestnej tlači alebo s nimi vystúpili na odborných podujatiach. Príspevky sú určené nielen knihovníkom, ale všetkým, ktorým knihy a knižnice nie sú ľahostajné.

Zároveň sprístupňujeme aj príspevky iných autorov, ktoré vyšli v tlači, boli zverejnené na internete a ktorých obsahom je Štátna vedecká knižnica a jej činnosť, podujatia, aktivity.


2011

2010

  • Štátna vedecká knižnica v Prešove. In : Prešov v pohybe, 30.4.2010 
  • Publikácia Imagines narrantes - Rozprávajúce obrázky. In : Slovensko dnes, 13.4.2010

2009

2007

 posledná aktualizácia 24.3.2011

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 58% 58%
NIE 42% 42%
 
| |