oddelenie knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1:

pondelok              12.30 – 18.00 h
utorok - piatok      10.00 – 18.00 h
 

oddelenie knižnično-informačných služieb na Hlavnej ul. 99 - informačno-vedecké centrum: 

pondelok              12.30 – 16.00 h
utorok - piatok        8.30 – 12.00 h    12.30 – 16.00 h
 

oddelenie knižnično-informačných služieb na Hlavnej ul. 99 - slovanská študovňa, študovňa starých tlačí:  

pondelok - piatok   12.30 – 16.00 h
 

dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry na Námestí mládeže 4 - študovňa romistiky:

pondelok - štvrtok    8:30 – 11:00    12:00 – 15:30
piatok                    8:30 – 11:00
 


  Mapa umiestnenia prevádzok knižnice


 posledná aktualizácia 9.2.2018