oddelenie knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1:

pondelok              12.00 – 18.00
utorok - piatok      08.00 – 18.00
 

oddelenie knižnično-informačných služieb na Hlavnej ul. 99 - informačno-vedecké centrum: 

pondelok              12.00 – 16.00
utorok - piatok      09.00 – 11.00    11.30 – 16.00
 

oddelenie knižnično-informačných služieb na Hlavnej ul. 99 - slovanská študovňa, študovňa starých tlačí:  

pondelok - utorok   12.00 – 16.00
streda                   09.00 – 11.00   11.30 – 16.00
štvrtok - piatok       12.00 – 16.00
 

dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry na Námestí mládeže 4 - študovňa romistiky:

pondelok - štvrtok    8:30 – 11:00    12:00 – 15:30
piatok                     8:30 – 11:00
 


  Mapa umiestnenia prevádzok knižnice


 posledná aktualizácia 10.4.2018