Aktuálne informácie

Počet aktualít: 3 Archív
08.04.2014 Osobitné ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v zmysle § 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe...
04.04.2014 Verejný odpočet

Štátna vedecká knižnica v Prešove pozýva širokú verejnosť na verejný odpočet svojej činnosti za rok 2013. Okrem informácií o hospodárení a...
31.03.2014 Nová študovňa v ŠVK

Počas Týždňa slovenských knižníc 2014 ŠVK začína s prevádzkou novej študovne. Študovňa romistiky je súčasťou nového pracoviska -...