Aktuálne informácie - Archív

Počet aktualít v archíve: 104 Aktuálne informácie
predošlých 10 aktualít ďalších 10 aktualít
14.11.2014 Úprava otváracích hodín počas vianočných sviatkov

Oznamujeme svojim používateľom, že upravujeme otváracie hodiny počas vianočnýchh sviatkov nasledovne: oddelenie knižnično-informačných služieb -...
23.10.2014 Rómska hudba, spev a tanec v knižnici !!!

Vážená verejnosť! Štátna vedecká knižnica v Prešove pozýva tých, ktorí sa radi započúvajú do rómskej hudby a ktorým učaroval rómsky tanec a...
03.09.2014 Pozývame na výstavu

Štátna vedecká knižnica v Prešove a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pozývajú na výstavu Čo čítavala šľachta - príbeh...
01.09.2014 Dôležitý oznam

Dňa 5. 9. 2014 budú všetky prevádzky knižnice pre verejnosť zatvorené z prevádzkových dôvodov (z technických...
26.08.2014 Výzva na obsadenie pracovnej pozície

Štátna vedecká knižnica vyhlasuje výzvu na obsadenie pracovnej pozície operátor výpožičných služieb na oddelení knižnično-informačných...
08.04.2014 Osobitné ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v zmysle § 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe...
07.04.2014 Dôležitý oznam

V súislosti s osobitným ponukovým konaním na odpredaj prebytočného majektu štátu, ktoré Štátna vedecká knižnica v Prešove zverejnila na svojom...
31.03.2014 Nová študovňa v ŠVK

Počas Týždňa slovenských knižníc 2014 ŠVK začína s prevádzkou novej študovne. Študovňa romistiky je súčasťou nového pracoviska -...
28.03.2014 Edičné aktivity v oblasti knižnej kultúry

Jednou z úloh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove zakotvenou v zriaďovacej listine je edičná, vydavateľská a propagačná činnosť. Dominantne sa...
18.03.2014 Osobitné ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v zmysle § 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe...