Aktuálne informácie - Archív

Počet aktualít v archíve: 104 Aktuálne informácie
predošlých 10 aktualít ďalších 10 aktualít
19.06.2017 Živá kniha: Rómovia a remeslá

Štátna vedecká knižnica v Prešove dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry Vás pozýva na podujatie Živá kniha - Rómovia a...
16.06.2017 Úprava otváracích hodín počas mesiacov júl a august

Oznamujeme používateľom a návštevníkom, že počas letných mesiacov júl a august 2017 budú otváracie hodiny pre verejnosť upravené...
31.03.2017 Verejný odpočet činnosti za rok 2016

Štátna vedecká knižnica v Prešove pozýva na verejný odpočet, na ktorom bude prezentovať dosiahnuté výsledky a predstaví plánované...
30.03.2017 Úprava otváracích hodín

Oznamujeme používateľom a návštevníkom knižnice, že otváracie hodiny vo všetkých priestoroch určených verejnosti počas nadchádzajúcich...
14.03.2017 Výstava - Dejiny Prešova a regiónu v literatúre a prameňoch

Štátna vedecká knižnica v Prešove Vás pozýva na výstavu Dejiny Prešova a regiónu v literatúre a prameňoch: z edičnej činnosti Štátnej...
13.03.2017 Výstava - Martin Luther

Štátna vedecká knižnica v Prešove Vás pozýva na výstavu Martin Luther (1483 – 1546) v odraze knižnej kultúry: pamiatky cirkevnej reformácie a...
08.03.2017 Týždeň slovenských knižníc

  Štátna vedecká knižnica v Prešove dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry Vás pozýva         ...
15.02.2017 Dôležitý oznam

Dňom 15.2.2017 až do odvolania je oddelenie knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1 zatvorené z dôvodu akútneho havarijného stavu...
15.02.2017 Dôležitý oznam

Vzhľadom k tomu, že sa nám pomerne rýchlo podarilo odstrániť havarijnú situáciu, oddelenie knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1...
01.01.2017 Šťastný nový rok

Šťastný a úspešný rok 2017 všetkým svojim používateľom, návštevníkom, partnerom a spolupracovníkom želá Štátna vedecká knižnica v...