Aktuálne informácie - Archív - Detail

12.01.2016 Nový Knižničný poriadok ŠVK

Oznamujeme používateľom aj návštevníkom knižnice, že od 1.1.2016 začne platiť aktualizovaný Knižničný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, vrátane aktualizovaného cenníka knižnično-informačných služieb.