Aktuálne informácie - Archív - Detail

11.03.2015 Štátna vedecká knižnica v Prešove usporiada...

Štátna vedecká knižnica v Prešove
a

Občianske združenie Kultúrne fórum

usporiadajú pri príležitosti vyhlásenia roka 2015 za Rok Ľudovíta Štúra

vedeckú konferenciu na tému

Dejiny knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie v zrkadle písomných prameňov

v termíne 28. -29. septembra 2015

 Návratka