Aktuálne informácie - Archív - Detail

02.12.2014 Úprava otváracích hodín počas vianočných sviatkov

Oznamujeme svojim používateľom, že upravujeme otváracie hodiny počas vianočnýchh sviatkov nasledovne:

oddelenie knižnično-informačných služieb - požičovňa, čitáreň a študovne, Nám. mládeže 1

 • 22.12. 2014 (pondelok)          z a t v o r e n é
 • 23.12. 2014 (utorok)              10.00 - 16.00 h
 • 29.-31.12.2014 (pondelok-streda)  z a t v o r e n é
 • 02.01. 2015 (piatok)              z a t v o r e n é
 • 05.01.2015 (pondelok)          z a t v o r e n é

oddelenie knižnično-informačných služieb - informačno-vedecké centrum Hlavná 99

 • 22.12. 2014 (pondelok)             z a t v o r e n é
 • 23.12. 2014 (utorok)                 8.30 - 12.00  12.30 - 16.00 h
 • 29.-31.12.2014 (pondelok-streda)   z a t v o r e n é
 • 02.01. 2015 (piatok)                 z a t v o r e n é
 • 05.01.2015 (pondelok)             z a t v o r e n é

oddelenie knižnično-informačných služieb - slovanská študovňa, študovňa starých tlačí, Hlavná 99

 • 22.12. 2014 (pondelok)    z a t v o r e n é
 • 23.12. 2014 (utorok)        12.30 - 16.00 h
 • 29.-31.12.2014 (pondelok-streda) z a t v o r e n é
 • 02.01. 2015 (piatok)         z a t v o r e n é
 • 05.01.2015 (pondelok)     z a t v o r e n é

dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry - študovňa romistiky, Nám. mládeže 4

 • 22.12. 2014 (pondelok)    z a t v o r e n é
 • 23.12. 2014 (utorok)        9.00 - 15.30 h
 • 29.-31.12.2014 (pondelok-streda) z a t v o r e n é
 • 02.01. 2015 (piatok)        z a t v o r e n é
 • 05.01.2015 (pondelok)    z a t v o r e n é


Od 7. 1. 2015 bude knižnica otvorená v tradičnom výpožičnom čase.
 


Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 69% 69%
NIE 31% 31%
 
| |