Aktuálne informácie - Detail

06.11.2018 Pozývame na výstavu

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Vás pozýva na výstavu
usporiadanú pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. sv. vojny, rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie
a vzniku ČSR

OD MONARCHIE K REPUBLIKE
zlomové udalosti na stránkach dobovej tlače a ich reflexia v knižnej kultúre5. november 2018 - 28. február 2019
 


Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 68% 68%
NIE 32% 32%
 
| |