Aktuálne informácie - Detail

18.09.2018 Pozývame na výstavu

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE
a KNIŽNICA P. O. HVIEZDOSLAVA V PREŠOVE

Vás pozývajú na výstavu

Formovanie moderného slovenského národa v starých tlačiach

fragmenty knižnej kultúry v historických knižniciach mesta Prešov z rokov 1780 – 1875

 

usporiadanú pri príležitosti pripomenutia si udalostí z rokov 1848 - 1849, ako aj životných jubileí významných osobností v dejinách Slovenska

10. 9. 2018 - 31. 10. 2018

Pozvánka


Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 68% 68%
NIE 32% 32%
 
| |