Aktuálne informácie - Archív - Detail

21.11.2017 Geografický obzor grófa Mórica Beňovského

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Vás srdečne pozýva na prednášku

Geografický obzor grófa Mórica Beňovského


Geografické dimenzie Beňovského, ktoré literárne stvárnil vo svojom diele „Pamäti a cesty I. a II.“

Lektorka: RNDr. Viktória Kandráčová, PhD. 

29. 11. 2017 o 10.00 h, Námestie mládeže 1, Prešov