Aktuálne informácie - Archív - Detail

13.09.2017 Pozývame na vedeckú konferenciu

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Vás pozýva na vedeckú konferenciu

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti

usporiadanú pri príležitosti 65. výročia svojho zriadenia.

Prešov 20. – 21. 9. 2017

Bližšie informácie o konferencii sú dostupné v programe.