Aktuálne informácie - Archív - Detail

31.03.2017 Verejný odpočet činnosti za rok 2016

Štátna vedecká knižnica v Prešove pozýva
na verejný odpočet,

na ktorom bude prezentovať dosiahnuté výsledky a predstaví plánované aktivity.

Tešíme sa na Vašu účasť