Aktuálne informácie - Archív - Detail

13.03.2017 Výstava - Martin Luther

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Vás pozýva na výstavu

Martin Luther (1483 – 1546) v odraze knižnej kultúry:
pamiatky cirkevnej reformácie a Prešov

13. marec 2017 – 13. september 2017, ŠVK Prešov, Hlavná 99, 2. poschodie, študovňa starých tlačí

Vstup voľný.