Aktuálne informácie - Archív - Detail

15.02.2017 Dôležitý oznam

Vzhľadom k tomu, že sa nám pomerne rýchlo podarilo odstrániť havarijnú situáciu, oddelenie knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1 je znova otvorené.

Ďakujeme za pochopenie