Aktuálne informácie - Archív - Detail

01.12.2016 Aktualizácia cenníka knižnično-informačných služieb ŠVK

Oznamujeme používateľom aj návštevníkom knižnice, že od 1.1.2017 začína platiť aktualizovaný cenník knižnično-informačných služieb. Sankčný poplatok za omeškanie vrátenia alebo predĺženia dokumentu po uplynutí výpožičnej lehoty sa zvýši z 0,05 € na 0,10 € za dokument/deň.


Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 68% 68%
NIE 32% 32%
 
| |