Aktuálne informácie - Archív - Detail

22.11.2016 pozvánka - moderovaná diskusia

Pozývame vás na moderovanú diskusiu na tému

Postavenie rómskych žien a ich úloha v komunitách

25. novembra 2016 o 16.00 h

v Štátnej vedeckej knižnici, Námestie mládeže 4, Prešov

bližšie informácie v pozvánke